?

Log in

No account? Create an account
Tatiana Nazarenko

ockama


Блог Татьяны Назаренко

Давайте поговорим об этом


Previous Entry Поделиться Next Entry
З лекції Дітті Марчер (Данія)
Tatiana Nazarenko
ockama

Зробити революцію чи громадянську війну «просто», але для того, щоб відбулися справжні зміни, потрібно час. Зміни можуть не відбутися, якщо ми будемо потрапляти в пастки, які також виникають як певний наслідок шокової травми.

Перша пастка - це страх.
Страх робить людей дурними (віднімає здатність мислити).

Друга пастка - депресія.
Тоді ми стаємо млявими і говоримо - все одно все дарма, нічого ніколи не вийде, нічого не змінюється. Це відбувається, коли ми втрачаємо здатність помічати невеликі позитивні кроки і концентруємося тільки на тому, що не працює. Пам'ятайте, що зміни завжди відбуваються набагато повільніше, ніж революції.

Третя пастка - полярне мислення.
Полярне мислення, це коли є тільки два варіанти - я правий, ти не правий, чорне і біле. У стані подвійності вікно можливостей дуже вузьке і в ньому є тільки два варіанти. У чорно-білому варіанті немає рішень, є тільки руйнування.
Справжні рішення завжди знаходяться посередині. Так само, як і переговори, компроміси, створення співтовариств теж можливі тільки посередині, а не там, де є тільки чорне і біле. Ми повинні тренувати людей, щоб допомогти їм піднятися над полярністю. І в першу чергу нам потрібно знизити рівень страху. Тому що саме так ми зможемо збільшити здатність мислити.

(c) з лекції Дітті Марчер (Данія)

Сделать революцию или гражданскую войну «просто», но для того, чтобы произошли настоящие изменения нужно время. Изменения могут не произойти, если мы будем попадать в ловушки, которые также возникают как определенное последствие шоковой травмы.

Первая ловушка – это страх.
Страх делает людей глупыми (отнимает способность мыслить).


Вторая ловушка – депрессия.
Тогда мы становимся вялыми и говорим – все равно все зря, ничего никогда не получится, ничего не меняется. Это происходит когда мы теряем способность замечать небольшие позитивные шаги и концентрируемся только на том, что не работает. Помните, что изменения всегда происходят намного медленнее, чем революции.


Третья ловушка – двойственное мышление.
Двойственное мышление, это когда есть только два варианта – я прав, ты не прав, черное и белое. В состоянии двойственности окно возможностей очень узкое и в нем есть только два варианта. В черно-белом варианте нет решений, есть только разрушение. Настоящие решения всегда находятся посередине. Также как и переговоры, компромиссы, создание сообществ тоже возможны только посередине, а не там, где есть только черное и белое. Мы должны тренировать людей, чтобы помочь им подняться над двойственностью. И в первую очередь нам нужно понизить уровень страха. Потому что именно так мы сможем увеличить способность мыслить.
Для того, чтобы уменьшить страх, нам нужно начать смотреть друг на друга. Мы не одни. В мире сейчас все очень взаимосвязано и когда вам страшно, то мне тоже страшно. Может быть нам нужно меньше бояться и больше думать. А для этого нам нужно нам нужно понимать людей, с которыми мы наиболее не согласны. Нужно находить общее...